belastiing

Belasting service

Hulp bij uw belastingaangifte?  KBO Stad Utrecht helpt u graag

Wanneer u hulp wilt bij het invullen van uw belastingaangifte of vragen hierover heeft,
dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail of een brief sturen aan de belasting coördinator van de KBO-stad Utrecht.

Vermeld altijd uw lidmaatschap nummer, naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.

Vanaf maart 2023 wordt dan contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak. Vanaf 2 maart 2023 kunt u ook telefonisch contact opnemen met de coördinator belastingservice.

 U kunt ook hulp krijgen bij het aanvragen van zorg en huurtoeslag.

Voor de hulp bij het invullen betaalt u, net als in voorgaande jaren, een kleine bijdrage voor de te maken kosten.
De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en/of vermogen en uw lidmaatschap.

De bijdrage is voor dit jaar gesteld op  € 15,00 met partner € 20,00.

Voor ouderen vanaf 65 jaar geldt voor een alleenstaande een inkomensgrens van € 35.000,= en voor gehuwden/ partners en samenwonenden een inkomensgrens van  €55.000,= per jaar.

Coördinator belastingservice:

Joyce Tjoa,
Eduard Verkadelaan 115
3584 GT Utrecht

Email: belastingservice@kbostadutrecht.nl

fabian-blank-78637-unsplash

Contributie 2023

Het nieuwe jaar is weer begonnen en dat betekent dat de contributie voor 2023 weer betaald moet worden.

Nog net geen lente maar wel een nieuw jaar en dat betekent weer tijd voor de jaarlijkse contributie.
Bij leden die toestemming hebben gegeven voor een automatische incasso, zal de inning van de contributie in de tweede helft van februari plaatsvinden.
De leden die hiervoor géén toestemming hebben gegeven worden vriendelijk verzocht
€ 30,00 vóór 1 maart over te maken naar rekeningnummer:
NL06 INGB 0003944417 t.n.v. KBO Stad Utrecht onder vermelding van uw naam.
Mocht u alsnog gebruik willen maken van de automatische incasso, dan kunt u gebruik maken van het formulier dat u achter in de Rondomme kunt vinden.

U kunt natuurlijk ook een incassoformulier aanvragen bij de ledenadministratie van KBO-stad Utrecht.
Het lidmaatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd met telkens één jaar.
NB: Bij automatische incasso ontvangt u een korting.
De contributie is dan € 28,50.

Penningmeester

 

Copyright: KBO Stad-Utrecht - Lid van KBO provincie Utrecht - Lid van Unie-KBO

Privacyverklaring

Realisatie: Webheld