belastiing

Belasting service

Hulp bij uw belastingaangifte?  KBO Stad Utrecht helpt u graag

Wanneer u hulp wilt bij het invullen van uw belastingaangifte of vragen hierover heeft,
dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail of een brief sturen aan de belasting coördinator van de KBO-stad Utrecht.

Vermeld altijd uw lidmaatschap nummer, naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.

Vanaf maart 2023 wordt dan contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak. Vanaf 2 maart 2023 kunt u ook telefonisch contact opnemen met de coördinator belastingservice.

 U kunt ook hulp krijgen bij het aanvragen van zorg en huurtoeslag.

Voor de hulp bij het invullen betaalt u, net als in voorgaande jaren, een kleine bijdrage voor de te maken kosten.
De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en/of vermogen en uw lidmaatschap.

De bijdrage is voor dit jaar gesteld op  € 15,00 met partner € 20,00.

Voor ouderen vanaf 65 jaar geldt voor een alleenstaande een inkomensgrens van € 35.000,= en voor gehuwden/ partners en samenwonenden een inkomensgrens van  €55.000,= per jaar.

Coördinator belastingservice:

Joyce Tjoa,
Eduard Verkadelaan 115
3584 GT Utrecht

Email: belastingservice@kbostadutrecht.nl

logo utrecht

Energie toeslag

Vergoeding energiekosten aanvragen

Aardgas en elektriciteit zijn veel duurder geworden. Hebt u een laag inkomen? Dan kunt u misschien dit jaar 1 keer een bedrag van € 1.300 voor hoge energiekosten krijgen per huishouden. Dit noemen we de energievergoeding.

Hebt u nu niet genoeg aan de energievergoeding van € 1.300? Of is uw inkomen te hoog om die energievergoeding aan te vragen? Kijk dan of u de aanvullende energievergoeding kunt krijgen.

Extra bedrag van € 500 half oktober

De regering heeft in juli gezegd dat de energievergoeding wordt verhoogd van € 800 naar € 1.300. Hebt u de vergoeding van € 800 al ontvangen? Of hebt u een bijstandsuitkering, IOAW- IOAZ- of Bbz-uitkering? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt het extra bedrag van € 500 half oktober automatisch van ons. U krijgt daarover ook een brief. Wilt u de energievergoeding nu aanvragen? U kunt nu een aanvraag doen voor € 1.300.

Voorwaarden

 • U woont in Utrecht.
 • U mag volgens de wet in Nederland wonen.
 • U hebt een inkomen lager dan 150% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Dit was tot 28 september 125% van de bijstandsnorm. Maar wij willen dat meer inwoners deze vergoeding kunnen aanvragen. Daarom hebben wij dit veranderd in 150%. Onder Inkomensgrensziet u welk bedrag dit in uw situatie is.

Als u een woning huurt:
U bent hoofdbewoner en betaalt huur aan een woningcorporatie of commerciële verhuurder.

Als u woningeigenaar bent:
U woont zelf in uw woning.

Inkomensgrens

 1. Kijk in de tabel hieronder wat uw woonsituatie is.
 2. In de laatste kolom ziet u welk bedrag voor u geldt.
 3. Is uw netto-inkomen* per maand lager dan dat bedrag? dan heeft u waarschijnlijk recht op de energievergoeding.

* Netto-inkomen uit loondienst, zelfstandig werk, pensioenen, uitkeringen van het UWV en SVB tellen mee. Is uw netto-inkomen door loonbeslag lager dan de voor u geldende inkomensgrens? Upload dan bij uw aanvraag uw laatste loonstrook waarop staat dat beslag is gelegd op uw loon.

Wie krijgen geen energievergoeding?

In de volgende situaties krijgt u geen energievergoeding:

 • U bent dak- of thuisloos en hebt alleen een briefadres in de gemeente.
 • U woont in een instelling of opvanghuis.
 • U studeert en hebt recht op studiefinanciering. Bent u student en hebt u een eigen energiecontract? En komt u door de hoge energierekening in financiële problemen? Misschien kunt dan een vergoeding in de vorm van bijzondere bijstand krijgen. Wij weten nu nog niet precies wat de voorwaarden zijn. Maar wij verwachten dat u in de week van 10 oktober een aanvraag kunt doen. Dit kan dan tot en met 31 december 2022. Zodra u een aanvraag kunt doen, leest u dit op de website.
 • U bent jonger dan 21 jaar. Hebt u woonkosten en hebt u daar bewijs van? En kunt u niet terecht bij uw ouder(s) voor financiële hulp? Dan kunt u wel een aanvraag doen.

Wat stuurt u mee?

 • Als u geen U-pas hebt:
  Kopie van uw geldige identiteitsbewijs (een paspoort, verblijfsvergunning of een ID-kaart, geen rijbewijs).
 • Kopieën van loonstroken of uitkeringsspecificaties van de afgelopen 3 maanden.
 • Kopie van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2021 als u inkomen heeft als zelfstandige.
 • Bankafschrift van de bankrekening waarop u de energievergoeding wilt ontvangen. Het rekeningnummer en uw naam zijn duidelijk te zien.
 • Als u een U-pas hebt:
  Kopie van uw geldige identiteitsbewijs (een paspoort of een ID-kaart, geen rijbewijs).
 • Bankafschrift van de bankrekening waarop u de energievergoeding wilt ontvangen. Het rekeningnummer en uw naam zijn duidelijk te zien.
 • U hoeft bij uw aanvraag geen bewijs mee te sturen dat uw energiekosten zijn gestegen.

 Aanvragen

U hebt DigiD nodig bij uw aanvraag. U kunt tot en met 31 december 2022 een aanvraag doen.

Met DigiD

Hebt u de energievergoeding van € 800 begin april automatisch op uw rekening ontvangen? Dan kunt u geen aanvraag doen. U krijgt het bedrag 1 keer. En half oktober ontvangt u het bedrag van € 500 automatisch.

 Hulp bij uw aanvraag

Een aanvraag doen met het online aanvraagformulier hierboven is de snelste manier. Veel persoonsgegevens worden al automatisch ingevuld, omdat u uw DigiD gebruikt. Misschien kan iemand u helpen bij uw online aanvraag. Bijvoorbeeld een familielid. U kunt voor hulp ook terecht bij het buurtteam bij u in de buurt.

Lukt dit niet?

Neem dan contact met ons op via 030 – 286 52 11. Wij kijken samen met u wat in uw situatie de beste manier is om u te helpen bij uw aanvraag. Wilt u uw gehele aanvraag met ons doornemen? Maak dan een afspraak.

 Na uw aanvraag

Wij nemen binnen 8 weken na uw aanvraag een besluit. U ontvangt hierover een brief.

Waarvoor is de energievergoeding?

De energievergoeding is voor het betalen van hoge energiekosten. Daarom raden wij u aan om het bedrag apart te zetten voor het betalen van de energierekening.

 Geen gevolgen voor toeslagen

U ontvangt de energievergoeding onbelast. Dit betekent dat het geen gevolgen heeft voor uw belastbaar inkomen. Daarom heeft het ook geen gevolgen voor uw recht op en de hoogte van huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. En het heeft ook geen gevolgen voor de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg.

 Gratis energiebox

Wilt u besparen op uw energiekostenVraag dan de gratis energiebox aan. Dit is een doos met producten en tips van een energiecoach.

 Geldzorgen

Maakt u zich zorgen over het betalen van de hoge energierekening of andere rekeningen? Dan is het goed als u contact opneemt voor gratis hulp:

rijbewijs

gratis openbaar vervoer

Gratis OV voor 66-plussers met een krappe beurs van start.

Vanaf maandag 19 september start de proef Gratis OV voor 66 plus in provincie Utrecht. Mensen boven de 66 met een laag inkomen, komen vanaf dan in aanmerking voor het Gratis OV abonnement.
De provincie Utrecht biedt u daarom een jaar lang gratis gebruik aan van bus en tram.
Het gratis OV abonnement kunt u op de website www.gratisreizenouderen.nl externe link aanvragen.

Hier staat uitgelegd welke stappen u moet nemen om het abonnement aan te vragen.
Deze vervoersmiddelen doen mee:

Bus                          Tram                           Buurtbus                                Flex
Wanneer geen internet heeft of niet weet hoe u dit op via het internet kan regelen kunt u voor hulp naar een bibliotheek waar een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) aanwezig is.

Bibliotheek Zuilen Zwanenvechtlaan 4 3554 GL Utrecht
Bibliotheek Overvecht Gloriantdreef 1 3562 KW Utrecht
Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum Brusselplein 2 3541 CJ Utrecht
Bibliotheek Neude Neude 11 3512 AE Utrecht
Bibliotheek Hoograven Smaragdplein 100 3523 ED Utrecht
Bibliotheek Kanaleneiland Al-Masoedilaan 188 3526 GZ Utrecht

Duur van het abonnement
U kunt gratis gebruik maken van het openbaar vervoer binnen de provincie Utrecht met uitzondering van de trein tot 9 december 2023.

Buiten de provincie Utrecht betaalt u voor het OV het tarief waar u nu ook voor moet betalen.
Gratis reistijden binnen de provincie Utrecht
Maandag – vrijdag: Na 09:00 uur gratis
Zaterdag – zondag: De hele dag gratis
Voorwaarde:
U bent 66 jaar of ouder en woont in de provincie Utrecht
Woont u alleen? Dan mag u inkomen niet hoger zijn dan € 17.700,- per jaar.
Woont u samen? Dan mag u gezamenlijk inkomen niet hoger zijn dan
€ 24.000,- per jaar.
Wilt u weten wat uw jaarinkomen is? Bel gratis de Belastingdienst: 0800 – 0543.

armoede

Armoede en dakloosheid

Utrecht staat stil bij armoede en dakloosheid

In de week van 10-17 oktober vallen Wereldvoedseldag, Werelddaklozendag én Wereldarmoededag. Drie issues die, in ons welvarende land, steeds meer mensen raken. Utrecht staat volop stil bij deze belangrijke momenten.

Verschillende organisaties organiseren gratis evenementen in deze week. De evenementen verbinden Utrechters met elkaar. Ze brengen bewustzijn, en zijn natuurlijk ook gewoon leuk om aan deel te nemen! We hopen dat veel Utrechters, van jong tot oud, deelnemen aan deze activiteiten:

Het Grote Utrecht Stadsdiner

Ook dit jaar schuift de hele stad als één grote familie aan voor het Grote Utrecht Stadsdiner. Op maandag 17 oktober zitten Utrechters uit alle wijken, van alle leeftijden en alle culturen met elkaar aan tafel. Organiseer zelf een etentje of schuif bij iemand anders aan.

https://stadsdinerutrecht.nl/

 

Gratis mini-festival over voedsel

Op zondag 16 oktober is er de hele middag van alles te doen in de bibliotheek op de Neude! Loop binnen en doe mee met een van de workshops, bekijk een tentoonstelling of luister naar een muziek optreden.
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/volwassenen/armoede-daklozen-10-17-okt-2022.htm

 

Uit je dakloos

In de week van 10-17 oktober bouwen verschillende organisaties een woning op de Neude. Hiermee vragen ze aandacht voor alle Utrechters die op zoek zijn naar een huis. Je bent welkom om mee te bouwen aan het huis of mee te doen aan het programma.
https://www.uitjedakloos.nl/

Voedselworkshops
Hoe maak je voor weinig geld een gezonde maaltijd? Hoe werkt wecken en vacumeren? Je leert het tijdens de gratis workshops van Blik en Pot in het Johannescentrum, Margaretha van armadreef 14.  Data: 4, 7, 11 en 14 oktober van 10-13 uur.
https://www.armoedecoalitie-utrecht.nl/nieuws/blik-pot/

Theatervoorstelling Zie de mens
Op 8 en 9 oktober is bij Het Wilde Westen de gratis theatervoorstelling ‘Zie de mens’ te zien. Gespeeld door mensen die zelf armoede meemaken en geïnspireerd zijn door de rebelse priester Joseph Wresinski.
https://www.hetwildewesten.nl/activiteit/zie-de-mens

Over armoede in Utrecht

Zo’n dertien procent van de Utrechtse bevolking leeft van een laag inkomen (<125% wettelijk sociaal minimum). Twaalf procent van de kinderen groeit op in een arm gezin. Dat zijn 3 à 4 kinderen per schoolklas.

 

Portretten van armoede

The Sharing Arts Society maakte prachtige korte video-portretten over armoede in Utrecht:

vlinders

Verslag dagtocht juni 2022

Verslag van onze dagtocht op 28 juni 2022

Om even over negenen waren we compleet (32 dagtochters) en kon onze chauffeur Ed vertrekken.
Op weg naar Leidschendam waar we bij “Vlinders aan de Vliet” eerst konden genieten van een lekker kopje koffie met een overheerlijk zelfgemaakt appelgebakje. Zo lekker, dat een enkeling een tweede koffie mèt gebak bestelde!

Daarna mochten we de vlindertuin in, waar we eerst op een zelfgemaakte tribune de nodige uitleg kregen over het vlinderleven. Vooral over de bevruchting waren we met stomheid geslagen.
In vlindervlucht met de man op z’n kop.
Wat een gedoe! Maar het resultaat is overweldigend. Wat een prachtige exemplaren vlogen er rond in een ruimte die warm en koel tegelijk was. Tropisch temperatuurtje met grote en kleine watervallen, knusse paadjes over het water, volop groen met sprankelende bloemen,hoge bomen. En de vlinders …… niet te beschrijven zo mooi.

Sommige gitzwart maar heel groot met allerlei contouren, andere besprenkeld met alle kleuren van de regenboog op één lichaampje. Een opvallende verschijning waren de hemelsblauwe vlindertjes, die constant zonder rust vlogen en dus niet te fotograferen waren. Jammer (voor ons).
Andere vlinders snoepten regelmatig van de honing die op speciale tafeltjes met kleine hollinkjes in het tafelblad waren gemaakt.
Deze vlinders konden we rustig bestuderen en becommentariëren. En er foto’s van maken. Voor het thuisfront. Ook vissen, schildpadden en voor ons unieke vogels waren er.

Na de lunch in Moordrecht gingen we naar Gouda voor een film en proeverij met het thema Goudse kaas. Heel de wereld kent het begrip Goudse kaas en heel de wereld eet het. We maakten een rondgang door het pand en genoten van de enige echte Gouda Cheese Experience, een rondgang door het goudgele universum. We konden genieten van virtueel melken, kazen keren en de fijne kneepjes van het eeuwenoude handjeklap bewonderen. En als laatste konden we 6 verschillende soorten Goudse kaas proeven.

Ons gepresenteerd in een te ontsluiten bruin doosje met goud-opdruk en een sierlijk glaasje water ernaast om de smaak van de vorige proeverij weg te spoelen. Een eyeopener!
Goudse Kaas is één van de bekendste en meest gegeten kaassoorten ter wereld. Het heeft een geschiedenis die teruggaat tot aan de 14e eeuw. Kaas in haar puurste vorm: gras – koeien – melk.

Al met al een dag om met plezier op terug te kijken. Maar ook leerzaam op een speelse ontspannen manier. Dank aan allen die hiervoor hebben gezorgd.

Corry Ocken

 

 

04-noord holland

Verslag dagtocht Noord Holland

Reisverslag naar De Kop van Noord Holland en de Poldertuin ( 10 mei 2022)

 

Een kwartiertje voor  9.00 uur kwam de bus met Annelies aan het stuur aangereden.
Bus in….even tellen…zijn we nou met 39 of 40 personen…..nog een keer tellen….het zijn er 39!
Nou, dan gaan we en nu maar hopen op mooi weer en blijft de vraag of er nog tulpen te zien zijn.
Niet alleen in Hillegom en Lisse worden bloembollen gekweekt maar tegenwoordig ook in Friesland, Drenthe en in Noord Hollend! Dat wisten velen niet………Corry is er helaas niet dus  ik spreek met Anita af wat foto’s te maken en een reisverslagje. Volgende keer jij weer Corry!

Wel een eindje rijden maar we doen het rustig aan en strijken neer in Restaurant Johanneshof in Bakkum, het geliefde oord van de Amsterdammer.
Uurtje gezeten en kennis gemaakt met nieuwe deelnemers Leuk! En wat hebben we veel te bespreken…………de tijd vliegt om.

Dan gaat de rit langs de duinen en zien we de eerste bollenvelden. Er zijn er nog aardig wat!
Alle kleuren die je kunt bedenken. Geweldig! De duinen? Ben je zeker ook aan zee geweest?
Uiteraard hebben we de zee gezien. De boulevard van Egmond aan Zee met de beroemde
Van Speyk ( “dan liever de lucht in”) vuurtoren.

Een mooie rit langs o.a. het stadion van AZ, Bergen en Bergen aan Zee. Leuke optrekjes daar maar eerst wel de hoofdprijs in de staatsloterij winnen.
Dan naar onze lunch afspraak bij Bianca’s Restaurant in  Oterleek. Prima adres voor lunch maar ook voor wenskaarten, tulpen en sieraden……..Aan de overkant zit de warme bakker maar je waait uit je hemd…we zijn in Noord Holland en dat merk je!

Op naar de Poldertuin. De Keukenhof in het klein! ( dat is een juiste vergelijking)
Het weer werkte gelukkig mee en kon er een uur gewandeld en gefotografeerd worden.
Hier en daar deed het denken aan de tuinen van Monet, al waren daar meer waterlelies…….
In één woord PRACHTIG! De vrijwilliger in de Poldertuin vertelde ons nog dat tegenwoordig de kweek weer anders gaat: Let op….

Je legt een net op de grond, zet de bollen er op, grond er over en nog een net er over.
Oogsten alleen aan het net trekken, schudden en je hebt 500 bollen geoogst! Idee?

Om rond 18.00 uur terug te zijn moesten we ook weer op tijd vertrekken uit Anna Paulowna
Bij vertrek was het 15 gr, toen 16, 17, 18,  19,  20 en in Utrecht 21 gr!
Er was nauwelijks file.

Om 17.45 uur namen we afscheid van elkaar en wederom
1000 X dank aan Annelies voor de geslaagde tocht naar het noorden van Nederland.

Piet Versteeg

 

verspilling2

Verslag dagtocht Veghel

Reisverslag van onze dagtocht naar Veghel

Het was een stralende zomerdag toen we op 22 maart vertrokken naar het Brabantse plaatsje Veghel.
We ondervonden waarin een kleine, vaak onbekende plaats als Veghel groot kan zijn. Want dat hebben we die dag ervaren.
Maar eerst hebben we in Meteren koffie met gebak genuttigd. Het prachtige restaurant had de naam “3 Zussen”. Dat heeft geen verdere uitleg nodig. Enig!

Na een prachtige toeristische route, waar onze chauffeur ons veel wist te vertellen over allerlei bezienswaardigheden, kwamen we aan in Nistelrode waar we van een heerlijke lunch konden genieten. Om twee uur kwamen we aan in Veghel bij de ‘Verspillingsfabriek’. We kregen een uitgebreide presentatie over het ontstaan van deze fabriek.

Lang geleden was er een mijnheer Hutten, die zich ergerde aan de enorme voedselberg die werd weggegooid. 5 miljard voedsel werd per jaar doorgedraaid en weggegooid! Alles waar een kleinigheidje aan mankeerde weggedaan
Groente, zuivel, vlees, fruit en zaden is ‘niet helemaal gaaf ?’ Weggooien dus.

Om deze verspilling tegen te gaan heeft de heer Hutten deze verspillingsfabriek opgericht.

Hij moet een zeer sociaal mens zijn geweest, want er werd meteen samengewerkt met de voedselbanken in Nederland en jongeren met een sociale achterstand konden gaan werken in deze fabriek. Geweldig in die tijd. Het werd een daverend succes en zijn zonen hebben het bedrijf voortgezet.
Al met al een boeiende en leerzame presentatie. Daarna volgde een rondleiding die ik niet heb meegemaakt. Ik bleef bij een vriendin en oud-collega van mij in de kantine omdat zij een iet onwel was. Anita bleef ook bij ons.

Na de rondleiding kregen we koffie met een in de fabriek gemaakte koek. Een soort ontbijtkoek met bananen erin. Verrassend lekker!
Ik vond het een indrukwekkende dag; om nog eens over na te denken. Ik ga ook de merken ‘Krachtpatsers’ en ‘Heel veel soeps’ bij de Jumbo kopen. Geweldig wat drie generaties hebben opgezet en bereikt. We zijn beland in een weggooi maatschappij en in Veghel werd ons een spiegel voorgehouden.

Al met al een leerzame dagtocht.

Corry Okken

 

 

 

 

bezorging

Rayon bezorger gezocht

Rayonbezorger gezocht

Maandelijks (met uitzondering van juli en december) worden door de bezorgers
de Rondommen en het KBO PCOB magazine bij u thuisbezorgd.
Zij doen dit op vrijwillige basis.

Om deze bezorging mogelijk te maken worden het magazine en de Rondomme gesorteerd i n bezorgtassen en op wijk. Vervolgens door de rayonbezorger bij de bezorgers gebracht. Voor het gehele jaar zijn de maandelijkse bezorgmomenten bekend.
Door de wijze van werken kunnen we de kosten die de bezorging met zich meebrengt laag worden gehouden. In plaats deze te laten bezorgen door een extern bedrijf zoals bijvoorbeeld PostNL.

Gevraagd:
Een Rayonbezorger die 1x per maand op woensdagmiddag de bezorgtassen bij de bezorgers wil brengen.
U bent maandelijks, gemiddeld 3 uur op een woensdag beschikbaar.
U bent in het bezit van een auto.

Wat staat hier tegenover
U zorgt ervoor dat de kosten van de bezorging laag blijven.
U ontvangt hiervoor een onkostenvergoeding.

Voor belangstelling en vragen kunt u contact opnemen met Dick van der Horst.
Te bereiken via telefoonnummer: 030 271 62 93 of via
email: bezorging@kbostadutrecht.nl

frederickoord

Verslag Frederiksoord

Reisverslag van 21 februari 2022

Eindelijk gingen we weer. Bijna 2 jaar geen gezellige dagtocht wegens corona.
We hebben er naar uitgekeken. Deze dagtocht stond geheel in het teken van Frederiksoord, een klein dorp in Drente.

Het onderwerp van deze dag was: “Het huis van Weldadigheid”

Onderweg vertelde onze gezellige chauffeur Rienk ons allerlei bezienswaardigheden die we onderweg tegenkwamen.
Om half 11 hebben we genoten van een heerlijk kopje koffie met gebak in Nunspeet.
Daarna koos onze chauffeur voor een tocht door kleine dorpjes, in plaats van de snelweg. Super!
Hij wist veel te vertellen over alle bezienswaardigheden en bijzonderheden, die we onderweg zagen.

Wat kan die man het vertellen.

Zo werd het een boeiende en leerzame reis naar het Drentse plaatsje Frederiksoord.
Om half 1 waren we mooi op tijd voor een lekker twaalf uurtje.
Daarna volgde een boeiende middag over de koloniën van Weldadigheid.

“Het is 1818 en Napoleon heeft ons land in armoede achtergelaten.
Een derde van de bevolking was afhankelijk van de hulp van anderen. Armoede heerste er.
Onder leiding van Generaal Johannes van den Bosch wilde men de armoede bestrijden. “De Maatschappij van Weldadigheid” wordt opgericht.

In Frederiksoord wordt de eerste Proefkolonie opgericht.
Er werden 52 boerderijen gebouwd om de arme arbeiders te ontvangen.
Hier konden ze op werk en onderdak rekenen.
De kinderen moesten verplicht naar school en er kwamen kerken en een ziekenfonds, scholen en meerdere voorzieningen.
Met deze sociale voorzieningen loopt de Maatschappij van Weldadigheid 80 jaar voorruit op de rest van Nederland.

Door dit hele gebeuren, ontwortelden de arme mensen zich van de armoede.
Dit gebied noemen we: “De koloniën van Weldadigheid”.

Het begin van een bijzondere geschiedenis.

De Koloniën van Weldadigheid zijn s`werelds eerste meest grootschalige voorbeeld van binnenlandse landbouw koloniën om armoede te bestrijden.
Het experiment was gericht op het omvormen van armen tot productieve burgers en met woeste grond tot productief landbouw gebied. De verheffing van de inwoners stond centraal. Niet alleen met werk, maar ook met onderwijs en morele vorming.

Nu ruim 200 jaar later leeft het gedachtegoed van Johannes van den Bosch nog steeds.
Dit hele proces was indrukwekkend, het was zien, beleven en verwonderen.”

Ten slotte hebben we onder leiding van een gids een rondrit door het Drentse landschap gemaakt.
Ik vond het een bijzonder fijne en leerzame dagtocht.

Dank aan onze drijvende kracht Anita!

Corry Okken.

honden

Stichting OPOEH (Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier)

Voor veel senioren die een verlies hebben meegemaakt zijn deze donkere maanden een lastige periode. Veel sociale activiteiten gaan vanwege het coronavirus niet door, het is in de winter minder aantrekkelijk om (alleen) naar buiten te gaan en eenzaamheid ligt op de loer.

Stichting OOPOEH (Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier) voorkomt en bestrijdt eenzaamheid onder senioren door hen te koppelen aan een oppashond in de buurt. Met een oppashond heb je een stok achter de deur om lekker naar buiten te gaan en hierdoor in beweging te zijn. Bovendien heb je met een hond aan je zijde meer sociaal contact in de buurt; een praatje is zo gemaakt en (nieuwe) contacten worden makkelijker gelegd dan wanneer je alleen loopt. Ook geeft een kwispelend hondje in huis wat vrolijkheid en onbezorgdheid; het leidt af van negatieve gedachten.  Inmiddels zijn we al bijna 10 jaar succesvol en hebben wij landelijk al bijna 3500 ouderen kunnen koppelen aan een lieve oppashond.

In de decembermaand zet de stichting zich extra in voor juist die mensen die een dierbare zijn verloren. De stichting ziet wat het verlies van een partner met zich meebrengt maar heeft ook speciale aandacht voor senioren die hun hond zijn verloren. Een gemis dat vaak wordt onderschat.

Meer weten of aanmelden zie hierna,

Senioren kunnen zich kosteloos en vrijblijvend bij ons aanmelden via onze website of bellen naar ons
kantoor: 020-7853745.
Of kijk op de website: https://www.oopoeh.nl/ hoe zich kunt aanmelden.

 

Copyright: KBO Stad-Utrecht - Lid van KBO provincie Utrecht - Lid van Unie-KBO

Privacyverklaring

Realisatie: Webheld