Hieronder treft u een inschrijfformulier aan, voor het geval u zich aan wilt melden als lid van de KBO Stad-Utrecht. We kennen een persoonlijk lidmaatschap, het geen inhoudt dat beide leden van een echtpaar (indien zij dat wensen) zich aan moeten melden als lid van onze afdeling. De contributie bedraagt 30 euro per persoon per kalenderjaar. Bij automatische incasso is dit 28,50 euro. Vraag een formulier aan. Hiervoor zijn dan de kosten van activiteiten inbegrepen met uitzondering van reisjes en workshops. Er zijn wettelijke eisen aan een lidmaatschap verbonden zie de wet hieronder, De complete tekst staat in een pdf bestand wat u kunt inzien door hier te klikken. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per e-mail voor 30 november van het lopende kalenderjaar. Wet van 26 november 2010, houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten)  
 

    Dhr.Mw.

    Hoe we omgaan met uw gegevens kunt u lezen in het privacybeleid.