De oudere in het middelpunt

 

Lidmaatschap KBO stad Utrecht

Contributie:

 • Voor 2023 is de contributie vastgesteld € 30,– per jaar.
  Wanneer u gebruik maakt van automatische incasso ontvangt u een korting van € 1,50.
 • U dient het contributiebedrag voor 1 maart van elk jaar over te maken op rekeningnummer:
  NL06 INGB 0003944417 t.n.v. KBO Stad Utrecht.
 • Wanneer u gebruik maakt van automatische incasso wordt het contributiebedrag uiterlijk 1 maart van u
  rekening afgeschreven.
 • Wanneer u nog geen gebruik maakt van de automatische incasso kunt u hiervoor een incassoformulier aanvragen bij de ledenadministratie van de KBO-stad Utrecht.
 • Het lidmaatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd met telkens één jaar.

Beëindigen Lidmaatschap:

 • Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk plaats vinden per post of per email aan de ledenadministratie voor 1 december van het kalenderjaar.
 • Het lidmaatschap wordt door u zelf of bij overlijden opgezegd door u partner of door degene die belast met de afhandeling van u overlijden.
 • Bij het beëindigen van het lidmaatschap worden ook de voordelen van het lidmaatschap beëindigd.

Ledenadministratie:

Eduard Verkadelaan 115
3584 GT Utrecht

E mail: ledenadministratie@kbostadutrecht.nl

Lid worden:

  Dhr.Mw.

  Hoe we omgaan met uw gegevens kunt u lezen in het privacybeleid.
  Copyright: KBO Stad-Utrecht - Lid van KBO provincie Utrecht - Lid van Unie-KBO

  Privacyverklaring

  Realisatie: Webheld