Het nieuwe jaar is weer begonnen en dat betekent dat de
contributie voor 2020 weer betaald moet worden.

Wil de KBO Stad-Utrecht aan al haar betalingsverplichtingen kunnen
blijven voldoen zal bij de leden die toestemming hebben gegeven voor
een automatische incasso de contributie op 27 – 28 februari 2020
worden geïncasseerd.

De andere leden die op een andere wijze betalen worden vriendelijk
verzocht € 30,00 voor 1 maart over te maken naar rekeningnummer:
NL06 INGB 0003944417 t.n.v. KBO Stad Utrecht.